Ασφάλεια

Οι δραστηριότητές μας συμμορφώνονται με τις ρυθμιστικές οδηγίες της ΕΕ όπως η European Markets in Financial Instruments Directive (MIFID II) και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είμαστε αποφασισμένοι να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Για την προστασία της περιουσίας σας ενεργούμε πάντα σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα

Μετρητά

Διατηρούμε όλα τα μετρητά σε διαχωρισμένους λογαριασμούς πελατών που τηρούνται στα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ.

Έλεγχος

Είμαστε ρυθμιζόμενοι και εποπτευόμαστε από τις αρχές της ESMA με συνεχείς εσωτερικούς ελέγχους και τακτικούς εξωτερικούς ελέγχους.

Επενδύσεις

Χρησιμοποιούμε καθιερωμένες και αναγνωρισμένες Τράπεζες Επενδύσεων για να διασφαλίσουμε τις επενδύσεις σας.

Τεχνολογία

Η εσωτερική μας ομάδα ανάπτυξης έχει χτίσει την πλατφόρμα LifeGoals Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Τεχνολογιών έχοντας κατά νου την ασφάλεια και συνεργάζεται με ένα εύρος έμπιστων συνεργατών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες σας αν επισκεφτείτε το Κέντρο Εμπιστοσύνης μας.