Ένας πιο έξυπνος τρόπος

Για να σχεδιάσετε της Σύνταξή σας

Θέλετε να έχετε τον έλεγχο των κεφαλαίων σας για τη Σύνταξη;
Το LifeGoals PEPP σας δίνει τον έλεγχο που χρειάζεστε και την ελευθερία που επιθυμείτε για τη Σύνταξή σας.

Τι είναι το PEPP;

Το PEPP (Pan-European Personal Personal Product) είναι το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν.

Είναι ένα αποταμιευτικό προϊόν που απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με σκοπό τη διευκόλυνση της εξοικονόμησης για τη σύνταξη. Είναι σχεδιασμένο για να είναι ασφαλές, οικονομικά αποδοτικό και εθελοντικό - λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τα υπάρχοντα εθνικά και επαγγελματικά συστήματα σύνταξης.

Έχει επίσης, τη δυνατότητα μεταφοράς σε ολόκληρη την ΕΕ, καθιστώντας ευκολότερη την μετεγκατάσταση και τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων σε οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό κράτος.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το PEPP προσφέρει ένα μακροπρόθεσμο επενδυτικό πλάνο για όποιον επιθυμεί να εξοικονομήσει για τη σύνταξη ανεξαρτήτως επαγγελματικής απασχόλησης. Μπορεί να αποτελέσει την ιδανική επιλογή για ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιωτικούς υπαλλήλους, μη εργαζόμενους, άτομα σε γονική άδεια ή άδεια μητρότητας κ.α.

Σχετικά με το ομαδικό LifeGoals ΡΕΡΡ κάντε κλικ εδώ

Εργαζόμενους στην ΕΕ
Αυτοεργοδοτούμενους
Νέους επαγγελματίες
Μετακινούμενους εργαζόμενους
Άτομα χωρίς συμμετοχή σε επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο

Ενημερωθείτε πρώτοι για το LifeGoals PEPP

Εγγραφείτε σήμερα για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με το LifeGoals ΡΕΡΡ

Captcha image
Show another codeΕμφάνιση άλλου κωδικού

Υποβολή

Το LifeGoals PEPP είναι ένα ρυθμιζόμενο προϊόν που βρίσκεται σε στάδιο σχεδιασμού από την LifeGoals Financial Services Limited και θα γίνει διαθέσιμο κατόπιν σχετικής έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Οι πληροφορίες και το υλικό που παρουσιάζονται στο παρόν μέρος της ιστοσελίδας έχουν ετοιμαστεί και/ή συγκεντρωθεί από την LifeGoals Financial Services Limited αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης και/ή προώθησης. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με το προϊόν, εγγραφείτε στο LifeGoals newsletter.

Μάθε περισσότερα

Επέκταση | Συρρίκνωση

Πώς ρυθμίζεται το PEPP;

Το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του ΡΕΡΡ θεσπίστηκε από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1238, με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) ως την κύρια εποπτική αρχή, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπεύθυνη για τη δημιουργία και διατήρηση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου.

Σε εθνικό επίπεδο, το PEPP ρυθμίζεται από τις εποπτικές αρχές του κάθε κράτους μέλους. Συγκεκριμένα, το LifeGoals ΡΕΡΡ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Τι γίνεται με τη φορολογική μεταχείριση;

Η φορολογική μεταχείριση του PEPP υπόκειται στους νόμους και κανονισμούς που υιοθετεί το κάθε κράτος μέλος όσον αφορά στις συνεισφορές σε συνταξιοδοτικά σχέδια, τις επενδυτικές αποδόσεις, τις πληρωμές ωφελημάτων κ.τ.λ.

Στην Κύπρο, οι συνεισφορές των αποταμιευτών στο PEPP εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος, και η εφάπαξ πληρωμή των συσσωρευμένων κεφαλαίων κατά τη σύνταξη είναι αφορολόγητη.

Τι είναι το Basic PEPP;

Το Basic PEPP είναι η βασική επενδυτική επιλογή που προσφέρεται στους αποταμιευτές του PEPP. Έχει σχεδιαστεί για να είναι ασφαλές, χαμηλού επενδυτικού ρίσκου, με στόχο τη διατήρηση του κεφαλαίου του αποταμιευτή, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα μέτριας επενδυτικής απόδοσης σε βάθος χρόνου.

Το LifeGoals Basic PEPP έχει χτιστεί με βάση τεχνικές μείωσης κινδύνου και πιο συγκεκριμένο το μοντέλο «Κύκλου Ανάπτυξης», όπου η κατανομή των επενδύσεων προσαρμόζεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της ζωής του αποταμιευτή, μειώνοντας το επενδυτικό ρίσκο όσο ο αποταμιευτής πλησιάζει στη σύνταξη.

Ποιο είναι το κόστος;

Το LifeGoals Basic PEPP υπόκειται, με βάση τον Κανονισμό, σε ανώτατο όριο κόστους που δεν υπερβαίνει το 1% του σωρευμένου κεφαλαίου ετησίως, καθιστώντας το μια προσιτή και προσβάσιμη επιλογή αποταμίευσης για όλους τους κατοίκους της ΕΕ.

Σχετικά με τους παράγοντες ESG;

Η LifeGoals υποστηρίζει την αυξανόμενη ζήτηση για κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις, παρέχοντας τη δυνατότητα στους αποταμιευτές PEPP να εναρμονίσουν τη σύνταξή τους με τις προσωπικές τους αξίες και πεποιθήσεις. Το LifeGoals PEPP επενδύει στρατηγικά λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες σχετικά με το περιβάλλον, κοινωνικά θέματα και ζητήματα διακυβέρνησης (ESG).

Πόσο διαφανές είναι το PEPP;

Το LifeGoals PEPP επιδιώκει να παρέχει απόλυτη διαφάνεια στους αποταμιευτές του, με σαφή και ευνόητα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τα τέλη, τους κινδύνους και τις αποδόσεις, άμεσα προσβάσιμα μέσω της online πλατφόρμας LifeGoals.

Πώς μπορεί το PEPP να λειτουργήσει σαν εργασιακό ωφέλημα;

Το ομαδικό LifeGoals ΡΕΡΡ μπορεί να προσφέρεται σε εργαζόμενους ως ένα οικονομικά αποδοτικό συνταξιοδοτικό πλάνο, όπου παράλληλα με τις συνεισφορές του εργαζόμενου στο ατομικό του ΡΕΡΡ, να συνεισφέρει και ο εργοδότης εξ ονόματος του υπαλλήλου του, σαν ένα πρόσθετο εργασιακό κίνητρο ή ωφέλημα.

Ομαδικό LifeGoals ΡΕΡΡ

Το Εργασιακό Συνταξιοδοτικό Πλάνο του Μέλλοντος

Ποικιλομορφία και Ευελιξία

Μια επαναστατική επιλογή στα σχέδια συνταξιοδότησης. Αυτό το συνταξιοδοτικό πλάνο προσφέρει ευελιξία, έλεγχο και εναλλακτικές λύσεις για την πραγματοποίηση των ονείρων σας.

Απλές ρυθμίσεις

Οι εργαζόμενοι συνεισφέρουν στο ΡΕΡΡ ένα μέρος του μισθού τους, ενώ παράλληλα οι εργοδότες μπορούν να συνεισφέρουν επιπρόσθετα για να εξασφαλίσουν τη σύνταξη των εργαζομένων τους.

Εξατομικευμένο Ρίσκο

Οι εργαζόμενοι μπορούν να προσαρμόσουν το επίπεδο ρίσκου με βάση τις προσωπικές τους ανάγκες και στόχους. Ετοιμαστείτε να ανοίξετε τον δρόμο για ένα ευήμερο μέλλον με το Ομαδικό LifeGoals ΡΕΡΡ!

Με οποιαδήποτε επένδυση, το κεφάλαιό σας είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο. Ανάλογα με το ύψος του κινδύνου που επιλέγετε να αναλάβετε, η αξία του χαρτοφυλακίου σας με την LifeGoals Financial Services Limited μπορεί να μειωθεί καθώς και να αυξηθεί και μπορεί να λάβετε πίσω λιγότερα από όσα επενδύετε. Ο κίνδυνος είναι ένα αναπόφευκτο στοιχείο της επένδυσης. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί εγγύηση για μελλοντικά αποτελέσματα ούτε είναι απαραίτητα ενδεικτική της μελλοντικής απόδοσης. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το εάν μια επένδυση είναι κατάλληλη για εσάς, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.